Jedyne takie miejsce

W POWIECIE MIKOŁOWSKIM

O nas

          OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE
jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego,
instytucją oświatową, artystyczną,

bezpłatnie zagospodarowującą czas wolny
młodym mieszkańcom CAŁEGO POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
w wieku od 5 do 25 roku życia,
chcącym rozwijać swoje uzdolnienia w różnych zespołach zainteresowań.

 

Organem prowadzącym placówkę jest Starotwo Powiatowe w Mikołowie.

 

 

 

Nasze zalety:

 

 

- JEDYNE  TAKIE  MIEJSCE  W  POWIECIE MIKOŁOWSKIM,

 

- różnorodna i bogata oferta zajęć, korzystna lokalizacja, dobre wyposażenie dydaktyczne, estetyczne pomieszczenia,

 

- organizacja bezpłatnych zajęć,

 

- rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zgodnie z ich potrzebami,

 

- stwarzanie możliwości twórczego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,

 

- ukierunkowanie i wspomaganie rodziców w sposobie pracy z dzieckiem uzdolnionym,

 

- miła i przyjazna atmosfera podczas zajęć,

 

- stałe monitorowanie efektywności czasu spędzanego przez wychowanków w placówce,

 

- organizacja konkursów, festiwali i przeglądów,

 

- wykwalifikowani, zaangażowani i dobrze przygotowani nauczyciele,

 

- gromadzenie, dokumentowanie, eksponowanie sukcesów i osiągnięć wychowanków (prezentacja osiągnięć na naszej stronie internetowej),

 

- dzięki systematycznym działaniom wychowawczym i profilaktycznym placówka zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa,

 

- na terenie naszej placówki nie stwierdza się przejawów agresji i przemocy wśród wychowanków, a także obecności używek,

 

- nasza placówka poprzez swoją działalność popularyzuje w środowisku edukację kulturalną organizuje i koordynuje wiele konkursów, przeglądów, promując tym samym w środowisku lokalnym dokonania artystyczne zespołów, wychowanków i nauczycieli.

 

 

 

 

Mieścimy się w budynku Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie - dawny Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich (obok Domu Handlowego Zgoda).

O NAS

        Jesteśmy JEDYNĄ TAKĄ PLACÓWKĄ W POWIECIE MIKOŁOWSKIM, placówką pozaszkolną, artystyczną, która młodym mieszkańcom umożliwia BEZPŁATNE uczestnictwo w różnorakich zespołach: plastycznych, wokalnych, wokalno - tanecznych, tanecznych, instrumentalnych, językowych, przyrodniczo - turystycznych,... więcej >>

NOWOŚCI W GALERII

FACEBOOK

OPP Mikołów na Facebook'u

KONTAKT

43-190  MIKOŁÓW
ul. K.Miarki 9
tel. 32 226-05-11
tel. kom. 881-930-293
e-mail: ognisko@opp.mikolowski.pl
NIP: 635-10-42-033